Ваннаставно особље

Секретар школе је Име Презиме.

У рачуноводству школе запослене су:

Име Презиме – шеф рачуноводства и

Име Презиме – административно-финансијски радник.

Особље које брине о чистоћи школе

Име Презиме, Име Презиме, Име Презиме…