Савет родитеља

Савет родитеља ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац, ради у следећем саставу:

За председника Савета родитеља једногласно је изабран Бојан Пантелић, који је уједно и представник Савета родитеља наше школе у Општинском Савету родитеља.