Једносменски рад

Сатница радног дана по школама

Распоред звоњења у матичној школи у Витковцу у преподневној смени је приказан у следећој табели:

Распоред звоњења у издвојеном одељењу у Печеногу у преподневној смени је приказан у следећој табели:

Распоред звоњења у издвојеном одељењу у Милаковцу у преподневној смени је приказан у следећој табели: