Директор

Direktor

О директору

Од 2017. године на месту директорке школе је Марија Маријановић. Марија је рођена 1974. године у Београду.  По образовању је дипломирани психолог. У школи је запослена од маја 2007. године. Као своје важне квалитете наводи способност емпатије, толеранцију на различитости, флексибилност и спремност да се континуирано стручно усавршава.

Похађани програми стручног усавршавања у последњих  5 година: Формативно оцењивање, Да у одељење сви долазе са осмехом, Срећно дете – задовољан родитељ, Мотивација и психолошки принципи учења.

Истакнута професионална постигнућа: искуство у реализовању семинара и обука за наставнике, члан управног одбора Удружења просветних радника града Београда, теренски истраживач у пројектима УНИЦЕФ-а.

Марија Маријановић, директор