Пројекти

Међународни пројекат ''Читалићи''

Међународни пројекат ''Еко школа''

''Брзином до звезда''

Пројекат промоције атлетике у млађим разредима

https://brzinomdozvezda.rs/

''Школе за 21.век''

У пројекту који спровoди Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са Британским саветом, све основне школе у Републици Србији добиле су микробит програмабилне уређаје, у складу са бројем својих ученика. Ови уређаји предвиђени су за коришћење у настави Информатике и рачунарства (наставна тема Пројектни задатак у 7. и 8. разреду), као и у наставним активностима осталих предмета које омогућавају интеграцију дигиталне технологије у процес наставе и учења. https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/21st-century-schools

''Обогаћени једносменски рад''

Више о пројекту у Годишњем плану рада школе.